TBMM’de bu hafta ekonomi değerlendirilecek

0
6

TBMM’nin gündeminde bu hafta iki önemli düzenleme var. 40 maddelik ilk düzenleme ekonomi başlığında önemli yenilikler içeriyor. İkinci düzenleme ise bekçilere yeni yetkiler getiriyor.

Meclis Genel Kurulu yeni haftada, ekonomi alanında düzenmeler içeren torba kanun teklifi için mesai yapacak. 40 maddelik düzenlemeye göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek. Afet bölgelerinde elektrik, doğalgaz tüketim bedelleri bir yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak. Ayrıca, işverenlere, bu yıl sektör ayrımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Teklifle, yasadışı bahis ve şans oyunları da katalog suçlar kapsamına alınacak. Torba kanun teklifinin yasalaşması durumunda, Genel Kurul gündemine, mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini artıran kanun teklifinin gelmesi bekleniyor. Teklife göre, bekçiler makul bir sebep gördükleri durumda kimlik sorabilecek. Düzenlemeye göre bekçilerin, suç işlenirken, müdahalede bulunma, delillerin karartılmasını engelleme, kanıtları muhafaza etme, aranan şahıs yakalama ve suçluları gözaltına alıp kolluk kuvvetlerine bilgi verme gibi yetkileri de olacak.
Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içerisinde araçları durdurabilecek. Bekçiler silah kullanma yetkisine de sahip olacak.